Archiwum kategorii: NiemagisterTV

Skracanie ułamków. Ułamki dziesiętne

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Ułamki. Twierdzenie Pitagorasa. Liczby ujemne

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Pogrzeb Ludwika Machalskiego – ofiary komunizmu. Staszów 2017 r.

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Ciąg Fibonacciego. Wzór skróconego mnożenia. Związki chemiczne

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Równania i układy równań. Budowa atomu

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Objętość i pole powierzchni prostopadłościanu. Trójkąt równoramienny.

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Dzielenie z resztą. Pierwiastki. Objętość. Pole. Krzywe stożkowe

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Mnożenie przez 10, 100, 1000, … Zapis potęgowy. Obwód i pole

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj

Dodawanie ułamków. Układ współrzędnych

Opublikowano NiemagisterTV | Skomentuj